Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

TRƯỜNG Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường 1B - Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên

Email: daihocvb@vietbac.edu.vn

Hotline: 0208 3755 878.