Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường 1B - Đồng Bẩm - TP. Thái Nguyên

Email:tuyensinh@tuetech.edu.vn

Hotline: 0912.6634.43, 0942.009.777, 0978.557.189