Tư vấn, liên hệ tuyển sinh

MỌI THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO:

- Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, Đường 1B - Đồng Bẩm - TP. Thái Nguyên

- Email:tuyensinh@tuetech.edu.vn

- Điện thoại: 0912.6634.43, 0942.009.777, 0978.557.189