Hồ sơ sinh viên

Danh mục hồ sơ sinh viên

1. Giấy báo nhập học;

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm);

3. Giấy khai sinh (công chứng);

4. Căn cước công dân (công chứng);

5. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (Công chứng):

- Đối tượng THPT: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT; Học bạ THPT;

- Đối tượng liên thông từ Trung cấp: Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Trung cấp; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT;

- Đối tượng liên thông từ Cao đẳng: Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Cao đẳng;

- Đối tượng văn bằng 2: Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học;

6. Ảnh thẻ 4 x 6 cm (4 ảnh);