Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2024

Thí sinh tải mẫu phiếu trong file đính kèm

 

1. Mau_phieu dang ky xet tuyen LT 2024

2. Mau_phieu dang ky xet tuyen DTTX Dai tra 2024