Đào tạo sau đại học

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - 2023

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia khóa học Thạc sỹ của học viên khối ngành kỹ thuật(Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện), Trường Đại học Việt Bắc thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2021

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô, Hệ thống điện, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa; Thời gian đào tạo 1,5 năm; Hồ sơ thi; Môn thi; Hình thức thi; Đối tượng và chính sách ưu tiên; Thời gian dự thi; Học phí,...

Tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật cơ khí

Tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật cơ khí

Thông tin về ngành, chỉ tiêu, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo; thủ tục dự thi,...