Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái nguyên

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái nguyên

Sau khi tốt nghiệp từ Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái nguyên, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩnh vực với từng ngành như sau,...