Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Cơ hội việc làm khi sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Việt Bắc

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Việt Bắc, các kỹ sư/ cử nhân có thể làm việc trong các lĩnh vực với từng ngành như sau,...