Thông báo tuyển sinh đại học chính quy và học bổng dành cho lưu học sinh nước CHDCND Lào - Năm 2024

Trường Đại học - Kinh tế công nghệ Thái Nguyên thông báo tuyển sinh chính quy và học bổng dành cho sinh viên Lào nhập học năm 2024

Chi tiết xem tại file đính kèm.