Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - Năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh Đại học liên thông năm 2023 gồm các hình thức:

1. Liên thông chính quy

2. Vừa làm vừa học

3. Đào tạo từ xa

Các ngành tuyển sinh:

1. Quản trị kinh doanh

2. Kế toán

3. Công nghệ thông tin

4. Kỹ thuật điện

5. Kỹ thuật cơ khí

6. Ngôn ngữ Anh

7. Ngôn ngữ Hàn Quốc

8. Luật 

Chi tiết tại file đính kèm.