Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông vừa làm vừa học - Năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023 gồm các ngành:

1. Quản trị kinh doanh

2. Kế toán

3. Công nghệ thông tin

4. Kỹ thuật điện

5. Kỹ thuật cơ khí

6. Ngôn ngữ Anh

7. Ngôn ngữ Hàn Quốc

8. Luật 

Chi tiết tại file đính kèm.