Thông báo tuyển sinh Đại học từ xa - Năm 2024

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh Đại học từ xa năm 2024 gồm các ngành:

1. Quản trị kinh doanh

2. Kế toán

3. Công nghệ thông tin

4. Kỹ thuật điện

5. Kỹ thuật cơ khí

6. Ngôn ngữ Anh

7. Ngôn ngữ Hàn Quốc

8. Luật 

Chi tiết tại file đính kèm.