Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 các chuyên ngành:

1. Kỹ thuật cơ khí
2. Kỹ thuật điện

Chi tiết xem trong file đính kèm.