Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2024

DVB - Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 gồm các ngành:

7340101 - Quản trị kinh doanh

7340301 - Kế toán

7480201 - Công nghệ thông tin

7520103 - Kỹ thuật cơ khí

7520201 - Kỹ thuật điện

7220210 - Ngôn ngữ Anh

7220210 - Ngôn ngữ Hàn Quốc

7380101 - Luật