Đào tạo chính quy

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy và học bổng dành cho lưu học sinh nước CHDCND Lào - Năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy và học bổng dành cho lưu học sinh nước CHDCND Lào - Năm 2024

Trường Đại học - Kinh tế công nghệ Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy và học bổng dành cho sinh viên Lào nhập học năm 2024

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2024

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2024

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2024

Thông báo tuyển sinh bổ sung Đại học chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh bổ sung Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2023

Hướng dẫn sinh viên nhập học sinh quy năm 2023

Hướng dẫn sinh viên nhập học sinh quy năm 2023

Sinh viên trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 - Năm 2023

Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 - Năm 2023

Thông báo điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 - Năm 2023

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy - Đợt 1 - Năm 2023

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy - Đợt 1 - Năm 2023

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy - Đợt 1 - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 - Dành cho học sinh Lào

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 - Dành cho học sinh Lào

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 dành cho đối tượng học sinh nước CHDCND Lào

Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023

Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023

Hướng dẫn nhập học chính quy năm 2022

Hướng dẫn nhập học chính quy năm 2022

- hướng dẫn sinh viên nhập học hệ chính quy năm 2022 - sơ yếu lý lịch

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đối tượng tuyển sinh; phạm vi tuyển sinh; phương thức tuyển sinh; chỉ tiêu chuyển sinh các nhóm ngành và ngành; điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào; tổ chức tuyển sinh: thời gian tuyển sinh, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT; học phí dự kiến; học bổng và ưu đãi,....

Hướng dẫn xét tuyển Đại học năm 2021

Hướng dẫn xét tuyển Đại học năm 2021

Quy trình xét tuyển theo học bạ THPT; Quy trình xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Các thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh

Đề án tuyển sinh năm 2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

Đề án tuyển sinh năm 2021: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng khối ngành; Tổ hợp môn thi và xét tuyển...

Thông tin tuyển sinh đào tạo đại học chính quy 2021

Thông tin tuyển sinh đào tạo đại học chính quy 2021

Gồm đối tượng, phạm vi, phương thức, ngành tuyển sinh; đơn và phiếu đăng ký xét tuyển học bạ,...

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Gồm: Nhà trường xét tuyển 13 ngành học, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, điểm trúng tuyển,...