Đào tạo Liên thông chính quy

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông - Năm 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông/VB2 hình thức đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông/VB2 hình thức đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông/VB2 hình thức đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

Gồm đối tượng tuyển sinh; Thời gian đào tạo từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học, từ một ngành đại học bất kỳ sang ngành Ngôn ngữ anh; Phương thức tuyển sinh; Phương thức đào tạo; Học phí; Hồ sơ thi tuyển,...